Gádoros Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
Szociális, Ifjúságvédelmi és Oktatási Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.

M E G H Í V Ó

A Szociális, Ifjúságvédelmi és Oktatási Bizottság ülését

2019. június 27-én (csütörtök) 9 órától tartja

a Községháza tanácskozó termében,
mely ülésre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

  1. Napközi Otthonos Óvoda tájékoztatása
  2. Tájékoztató a közfoglalkoztatás helyzetéről és a START munkaprogramról
  3. Fogorvosi tevékenység megszüntetése tárgyában
  4. Lakáscélú kölcsön odaítélése tárgyában – ZÁRT ÜLÉS!
  5. Gondozási Központ magasabb vezetői állásra pályázat kiírása
  6. Gondozási Központ Vezetői pályázatok előzetes véleményezését ellátó bizottság létrehozása
  7. Gondozási Központ vezető-helyettesének kötelezettség vállalására és utalványozására történő felhatalmazása
  8. Bejelentések

A napirendi ponthoz meghívva:
Fábri István elnök, Bencsik Sándorné és Jámborcsik László bizottsági tagok, Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Cseresnyés Károlyné, Palai József és Varga Zsolt települési képviselők, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző.

Gádoros, 2019. június 26.

Fábri István s. k.
Bizottság Elnöke