FELHÍVÁS!

Kérem a Tisztelt Gádorosi Lakosságot, hogy a nyári időszakban is tartsa be a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 9/2014. (V. 29.) önkormányzati rendeletet.

A rendelet 10. § d) pontja kiterjed a robbanómotoros gépekkel (fűnyíró, fűkasza)történő fűnyírásra.

„A közterületek használatával összefüggésben a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki….

d) vasárnap zöldfelület fenntartási tevékenysége során robbanómotoros gépet használ.”

A fenti szabály megszegése esetén, természetes személy esetén 150.000,- Ft-ig bírság szabható ki!

Kérjük a fenti szabály szíves megértését és betartását a település nyugalma érdekében!

Önkormányzat