Értesítés átfogó jellegű határszemléről

Értesítem Önöket, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Földhivatali osztálya 2019. május 20-tól 2019. október 20-ig tartó időszakban átfogó jellegű határszemlét tart Gádoros településen.

A határszemle alapvető célja a termőföldek termőképességének fenntartása, a parlag- és az allergiát okozó parlagfüves területek csökkentése. 2019. július 01. napjától a határszemlével párhuzamosan a parlagfűvel fertőzött területek ellenőrzésére is sor kerül.


A határszemle alanyai: az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonosok, tulajdonosi jogokat gyakorló szervek/vagyonkezelők, illetve a földhasználati nyilvántartásban bejegyzett földhasználók, igénybevevők

A Földhivatali Osztály a határszemle keretében ellenőrzi a hasznosítási, mellékhasznosítási és ideiglenes hasznosítási kötelezettség (gyommentes állapotban tartás) betartását, a természetbeni állapot és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett művelési ággal való egyezőséget, az ingatlan-nyilvántartás tárgyát képező épület, építmény feltüntetését, illetve megszüntetését (bontását), a mezőgazdasági területek megközelítését szolgáló dűlőutak, illetőleg a belvíz elvezetését szolgáló árkok, csatornák állapotát, felderíti az engedély nélküli más célú hasznosításokat.

A határszemle hatósági ellenőrzésnek minősül.