Gádoros Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
Szociális, Ifjúságvédelmi és Oktatási Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.

M E G H Í V Ó

A Szociális, Ifjúságvédelmi és Oktatási Bizottság ülését

2019. május 7-én (kedd) 13:30 órától tartja

a Községháza tanácskozó termében,
mely ülésre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

  1. A nemzeti és helyi identitástudat erősítése című pályázat vonatkozásában
  2. A Humán Szolgáltató Központtal a Népkonyha működésére vonatkozó ellátási szerződés módosítása
  3. Gádoros Nagyközség I. számú háziorvosi körzetben a helyettesítési feladatok ellátásáról megbízási szerződés kötése
  4. Bejelentések

A napirendi ponthoz meghívva:
Fábri István elnök, Bencsik Sándorné és Jámborcsik László bizottsági tagok, Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Cseresnyés Károlyné, Palai József és Varga Zsolt települési képviselők, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző.

Gádoros, 2019. május 3.

Fábri István s. k.
Bizottság Elnöke