Gádoros Nagyközség Polgármestere
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete rendkívüli ülését

2019. április 23-án (kedd) 15 órai

kezdettel tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

  1. „A Magyar Falu Program keretében „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” című projekt keretében támogatható mindhárom tevékenységi körre  – projekt előkészítései, tervezési tevékenységek elvégzésére,  közbeszerzési eljárások lefolytatására, műszaki ellenőri szolgáltatásra, illetve projektmenedzsmenti feladatok ellátása tárgyában – Előadó: Maronka Lajos polgármester
  2. A Magyar Falu Program keretén belül az orvosi rendelő pályázata tárgyában – Előadó: Maronka Lajos polgármester
  3. A Magyar Falu Program keretén belül az orvosi szolgálati lakás pályázata tárgyában – Előadó: Maronka Lajos polgármester
  4. Bejelentések

Valamennyi napirendi ponthoz meghívottak:
Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné, Cseresnyés Károlyné, Fábri István, Palai József és Varga Zsolt települési képviselők.

Békés Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízott

Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Prozlik Márta Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető
Sebestyén Lászlóné Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető
Bányikné Rácz Tünde Gondozási Központ intézményvezető

Farkas László Progádor Kft. ügyvezető igazgató

Farkas Zita Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnök

Gádoros, 2019. április 17.

Maronka Lajos s. k.
polgármester