Gádoros Nagyközség Polgármestere
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete rendes ülését

2019. április 9-én (kedd) 14 órai

kezdettel tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel

meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 1. Jelentés a határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 2. Magyar Falu pályázat tárgyában
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 3. WIFI4EU pályázat tárgyában
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 4. Gyermeknap előkészítése
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 5. Szennyvízberuházással kapcsolatos rácsatlakozásról szóló tájékoztatás
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 6. „Békés Megyéért” kitüntető díj adományozásáról
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 7. A téli rezsicsökkentésre vásárolt tűzifa kiegészítése
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 8. A Gondozási Központ részére plusz forrás elkülönítése
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 9. Bejelentések

Valamennyi napirendi ponthoz meghívottak:
Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné, Cseresnyés Károlyné, Fábri István, Palai József és Varga Zsolt települési képviselők.

Békés Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízott

Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Prozlik Márta Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető
Sebestyén Lászlóné Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető
Bányikné Rácz Tünde Gondozási Központ intézményvezető
Farkas László Progádor Kft. ügyvezető igazgató

Farkas Zita Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnök

Gádoros, 2019. április 4.

Maronka Lajos s. k.
polgármester