Felhívás bevallás benyújtására a talajterhelési díj megállapításához

Tisztelt érintett lakosok!

Érintett lakos az, aki az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. kimutatása alapján nem csatlakozott a szennyvízhálózatra.
A talajterhelési díj megfizetésének módja: önadózás.

Bevallási nyomtatvány elérhető:

  •  a Gádoros Nagyközség Önkormányzatának honlapján –> itt <–
  • Személyesen kérhető a Polgármesteri Hivatal 5. számú irodájában ügyfélfogadási időben.

  Felhívom figyelmét, amennyiben bevallási kötelezettségének nem tesz eleget az adózás rendjéből szóló 2017. évi CL. törvény 220. § (1) bekezdés szerint: Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az adóhatóság az e törvényben, adókötelezettséget előíró törvényben, illetve e törvények felhatalmazásán alapuló más jogszabályban megállapított kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.
(2) A kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

A bevallási nyomtatványt kitöltve juttassa el a Polgármesteri Hivatal 5. sz. irodájába.

  Dr. Olasz Imréné dr.
jegyző