Gádoros Nagyközség Polgármestere
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

MEGHÍVÓ

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete rendes ülését

2019. március 12-én (kedd) 14 órai

kezdettel tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel

meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 1. Jelentés a határozatok végrehajtásáról – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 2. Beszámoló a gyámügyi feladatok ellátásáról, és a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat tevékenységéről – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 3. Térítési díjak felülvizsgálata – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 4. Beszámoló a Gondozási Központ munkájáról – Előadó: Bányikné Rácz Tünde intézményvezető
 5. Tájékoztató a Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár munkájáról – Előadó: Sebestyén Lászlóné intézményvezető
 6. 2019. évi közbeszerzési terv elfogadása – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 7. Az Alföldvíz Zrt. vagyonkezelési szerződés módosításáról – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 8. A kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásáról – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 9. Kiscsákói Kft. bérleti szerződés – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 10. Címer használat engedélyezése – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 11. Piac gazdaságfejlesztése tervező általi módosított költségvetés – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 12. Felnőtt háziorvosi feladat-ellátási szerződés tervezet – (Ha a Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól a véleményezés megérkezik, a helyszínen kiosztásra kerül a szerződés tervezet) -Előadó: Maronka Lajos polgármester
 13. Önkormányzat tulajdonában lévő gépi tárgyi eszközök értékesítése – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 14. Muhel János kérelme – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 15. Ingatlan-hasznosítási szerződés megtárgyalása – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 16. Tájékoztató a Progádor Kft. által felvett hitellel kapcsolatban -Előadó: Maronka Lajos polgármester
 17. a.) Progádor Kft.-vel Közfoglalkoztatás irányítására szerződés megkötése b.) Kútfúrás díjának megelőlegezése (kedden osztott anyag) – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 18. Utca névtáblák készítése – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 19. Társasházi ingatlan felajánlása – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 20. Külterületi utak pályázata tárgyában – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 21. A 2019/2020. nevelési évre szóló óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 22. Bejelentések – 1) Hagyományőrző és Faluszépítő Egyesület késedelmi kötbér ügye – Előadó: Maronka Lajos polgármester – 2) Temető bővítésével tárgyában – Előadó: Maronka Lajos polgármester

Valamennyi napirendi ponthoz meghívottak:
Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné, Cseresnyés Károlyné, Fábri István, Palai József és Varga Zsolt települési képviselők.

Békés Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízott

Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Prozlik Márta Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető
Sebestyén Lászlóné Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető
Bányikné Rácz Tünde Gondozási Központ intézményvezető

Farkas László Progádor Kft. ügyvezető igazgató

Farkas Zita Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnök

Gádoros, 2019. március 7.

Maronka Lajos s. k.
polgármester