Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága következő ülését

2019. március 12-én (kedd) 13:30 órai kezdettel

tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel

meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 1. Térítési díjak felülvizsgálata
 2. 2019. évi közbeszerzési terv elfogadása
 3. Az Alföldvíz Zrt. vagyonkezelési szerződés módosításáról
 4. A kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásáról
 5. Kiscsákói Kft. bérleti szerződés
 6. Címer használat engedélyezése
 7. Piac gazdaságfejlesztése tervező általi módosított költségvetés
 8. Önkormányzat tulajdonában lévő gépi tárgyi eszközök értékesítése
 9. Muhel János kérelme
 10. Tájékoztató a Progádor Kft. által felvett hitellel kapcsolatban
 11. Kútfúrás díjának megelőlegezése (kedden osztott anyag)
 12. Utca névtáblák készítése
 13. Társasházi ingatlan felajánlása
 14. Külterületi utak pályázata tárgyában
 15. Bejelentések: – 1) Hagyományőrző és Faluszépítő Egyesület késedelmi kötbér ügye – 2) Temető bővítésével tárgyában

A napirendi pontokhoz meghívva:
Cseresnyés Károlyné elnök, Fábri István, Varga Zsolt, Kollár Szilvia és Palai József bizottsági tagok, Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné települési képviselő, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző, Tóth Tibor igazgatási csoportvezető, Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Gádoros, 2019. március 7.

Cseresnyés Károlyné s. k.
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke