Gádoros Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
Szociális, Ifjúságvédelmi és Oktatási Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.

M E G H Í V Ó

A Szociális, Ifjúságvédelmi és Oktatási Bizottság ülését

2019. március 12-én (kedd) 12:30 órától tartja

a Községháza tanácskozó termében,
mely ülésre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

  1. Beszámoló a gyámügyi feladatok ellátásáról, és a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat tevékenységéről
  2. Térítési díjak felülvizsgálata
  3. Beszámoló a Gondozási Központ munkájáról
  4. Tájékoztató a Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár munkájáról
  5. Felnőtt háziorvosi feladat-ellátási szerződés tervezet – (Ha a Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól a véleményezés megérkezik, a helyszínen kiosztásra kerül a szerződés tervezet)
  6. Ingatlan-hasznosítási szerződés megtárgyalása
  7. Progádor Kft.-vel Közfoglalkoztatás irányítására szerződés megkötése
  8. A 2019/2020. nevelési évre szóló óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
  9. Bejelentések

A napirendi ponthoz meghívva:
Fábri István elnök, Bencsik Sándorné és Jámborcsik László bizottsági tagok, Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Cseresnyés Károlyné, Palai József és Varga Zsolt települési képviselők, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző.

Gádoros, 2019. március 7.

Fábri István s. k.
Bizottság Elnöke