Gádorosi Helyi Választási Iroda
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-331.

HATÁROZAT

745-2/2019. HVI sz. határozat

A Nemzeti Választási Iroda által közölt lakosságszám adatai alapján, mint Gádoros község Helyi Választási Iroda vezetője a 2019. évi általános helyi önkormányzati képviselők és polgármester választáson Gádoros község képviselő-testületének számát 6 főben állapítom meg.

Jelen határozatom ellen a határozat meghozatalának napjától számított 3 napon belül (2019. 02. 14., 16.00 óra) a központi névjegyzékben szereplő választópolgár kifogást terjeszthet elő Gádoros település Helyi Választási Bizottságához.

INDOKOLÁS

Határozatom a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. § (2) bekezdésén, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3. §-án és 4. § c) pontján alapul.
A határozat elleni kifogás benyújtását a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/P. § (1) bekezdés b) pontja alapján biztosítottam.

Jelen határozatomat a helyben szokásos módon közzétettem.

Gádoros, 2019. február 11.

Dr. Olasz Imréné dr.
HVI vezető