Gádoros Nagyközség Polgármestere
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

MEGHÍVÓ

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete rendes ülését

2019. február 12-én (kedd) 14:30 órai

kezdettel tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 1. Jelentés a határozatok végrehajtásáról – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 2. 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 2019. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendről – rendelet – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 3. Helyi építési Szabályzat – rendelet módosítás – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 4. 2019. évi költségvetési rendelet tervezet megvitatása – Tájékoztató az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről a következő három évre – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 5. Iskolai körzethatárok tervezetének véleményezése – Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
 6. Polgármester szabadságtervezetének elfogadása – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 7. Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosítása – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 8. Orvosi rendelő pályázat kivitelezői szerződés módosítása – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 9. Orvosi rendelő – klíma beszerelése – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 10. Piac gazdaságfejlesztése tervező általi módosított költségvetés – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 11. Köztemetést végző temetkezési vállalat kiválasztása – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 12. Címer használat kérése – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 13. Bejelentések

Valamennyi napirendi ponthoz meghívottak:
Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné, Cseresnyés Károlyné, Fábri István, Palai József és Varga Zsolt települési képviselők.

Békés Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízott

Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Prozlik Márta Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető
Sebestyén Lászlóné Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető
Bányikné Rácz Tünde Gondozási Központ intézményvezető
Farkas László Progádor Kft. ügyvezető igazgató

Farkas Zita Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnök

Gádoros, 2019. február 6.

Maronka Lajos s. k.
polgármester