Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága következő ülését

2019. február 12-én (kedd) 14:00 órai kezdettel

tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

  1. 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 2019. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendről – rendelet
  2. Helyi építési Szabályzat – rendelet módosítás
  3. 2019. évi költségvetési rendelet tervezet megvitatása – Tájékoztató az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről a következő három évre
  4. Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosítása
  5. Orvosi rendelő pályázat kivitelezői szerződés módosítása
  6. Orvosi rendelő – klíma beszerelése
  7. Piac gazdaságfejlesztése tervező általi módosított költségvetés
  8. Köztemetést végző temetkezési vállalat kiválasztása
  9. Bejelentések

A napirendi pontokhoz meghívva:
Cseresnyés Károlyné elnök, Fábri István, Varga Zsolt, Kollár Szilvia és Palai József bizottsági tagok, Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné települési képviselő, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző, Tóth Tibor igazgatási csoportvezető, Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Gádoros, 2019. február 6.

Cseresnyés Károlyné s. k.
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke