Gádoros Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
Szociális, Ifjúságvédelmi és Oktatási Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.

M E G H Í V Ó

A Szociális, Ifjúságvédelmi és Oktatási Bizottság ülését

2019. február 12-én (kedd) 13:30 órától tartja

a Községháza tanácskozó termében,
mely ülésre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

  1. 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 2019. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendről – rendelet
  2. Helyi építési Szabályzat – rendelet módosítás
  3. 2019. évi költségvetési rendelet tervezet megvitatása – Tájékoztató az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről a következő három évre
  4. Iskolai körzethatárok tervezetének véleményezése
  5. Bejelentések

A napirendi ponthoz meghívva:
Fábri István elnök, Bencsik Sándorné és Jámborcsik László bizottsági tagok, Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Cseresnyés Károlyné, Palai József és Varga Zsolt települési képviselők, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző.

Gádoros, 2019. február 6.

Fábri István s. k.
Bizottság Elnöke