Gádoros Nagyközség Polgármestere
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete rendkívüli ülését

2018. december 18-án (kedd) 14 órai

kezdettel tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:
1.) Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet elfogadása
Előadó: Maronka Lajos polgármester

2.) Vagyonrendelet módosítás
Előadó: Maronka Lajos polgármester

3.) 2018. évi 2. költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Maronka Lajos polgármester

4.) a.) Bölcsőde pályázat. Megvalósítás és finanszírozás tervezett időbeni ütemezése (helyben kerül kiosztásra) b.) Energetikai besoroláshoz szükséges megvalósítás (helyben kerül kiosztásra)
Előadó: Maronka Lajos polgármester

5.) Szovátai nyaralóval kapcsolatos tájékoztatás
Előadó: Maronka Lajos polgármester

6.) Progádor Kft. közszolgáltatási szerződés elfogadása 2019. évre
Előadó: Maronka Lajos polgármester

7.) 2019.évi START munkaprogramok tervezése
Előadó: Maronka Lajos polgármester

8.) Piac gazdaságfejlesztése Gádoroson
Előadó: Maronka Lajos polgármester

9.) Közbeszerzési Hatóság T-03320/03/2018 iktatószámú eljárás vonatkozásában
Előadó: Maronka Lajos polgármester

10.) Külterületi utak pályázattal kapcsolatban
Előadó: Maronka Lajos polgármester

11.) Belvízvédelmi terv vonatkozásában
Előadó: Maronka Lajos polgármester

12.) Gádorosi Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének üzemeltetéséről
Előadó: Maronka Lajos polgármester

13.) Bejelentések

1.) Tájékoztatása belterületi utak pályázat tárgyában
Előadó: Maronka Lajos polgármester

2.) Progádor Kft. intézkedési tervével kapcsolatban
Előadó: Maronka Lajos polgármester

3.) Progádor Kft. irodájába történő betörésről tájékoztatás
Előadó: Maronka Lajos polgármester

Valamennyi napirendi ponthoz meghívottak:
Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné, Cseresnyés Károlyné, Fábri István, Palai József és Varga Zsolt települési képviselők.

Békés Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízott

Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Prozlik Márta Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető
Sebestyén Lászlóné Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető
Bányikné Rácz Tünde Gondozási Központ intézményvezető
Farkas László Progádor Kft. ügyvezető igazgató

Farkas Zita Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnök

Csaba Márton OPTIMUNKA Bt. üzletvezetője

Gádoros, 2018. december 14.

Maronka Lajos s. k.
polgármester