Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága következő ülését

2018. december 18-án (kedd) 13:30  órai kezdettel

tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 1. Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet elfogadása
 2. Vagyonrendelet módosítás
 3. 2018.évi 2. költségvetési rendelet módosítása
 4. a.) Bölcsőde pályázat. Megvalósítás és finanszírozástervezett időbeni ütemezése (helyben kerül kiosztásra) b.) Energetikai besoroláshoz szükséges megvalósítás (helyben kerül kiosztásra)
 5. Szovátai nyaralóval kapcsolatos tájékoztatás
 6. Progádor Kft. közszolgáltatási szerződés elfogadása 2019. évre
 7. 2019.évi START munkaprogramok tervezése
 8. Piac gazdaságfejlesztése Gádoroson
 9. Közbeszerzési Hatóság T-03320/03/2018 iktatószámú eljárás vonatkozásában
 10. Belvízvédelmi terv vonatkozásában
 11. Gádorosi Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének üzemeltetéséről
 12. Bejelentések

A napirendi pontokhoz meghívva:
Cseresnyés Károlyné elnök, Fábri István, Varga Zsolt, Kollár Szilvia és Palai József bizottsági tagok, Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné települési képviselő, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző, Tóth Tibor igazgatási csoportvezető, Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető
1. napirendhez meghívva: Csaba Márton OPTIMUNKA Bt. üzletvezetője

Gádoros, 2018. december 14.

Cseresnyés Károlyné s. k.
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke