Gádoros Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
Szociális, Ifjúságvédelmi és Oktatási Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.

M E G H Í V Ó

A Szociális, Ifjúságvédelmi és Oktatási Bizottság ülését

2018. november 27-én (kedd) 11 órától tartja

a Községháza tanácskozó termében,
mely ülésre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

1.) Vagyonrendelet-módosítása
ÁSZ ellenőrzéssel kapcsolatos intézkedési terv végrehajtása
Előadó: Maronka Lajos polgármester

2.) Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet elfogadásáról
Előadó: Maronka Lajos polgármester

3.) 2018. évi költségvetés bevételi oldalát megalapozó döntésekre javaslat
Előadó: Maronka Lajos polgármester

4.) Piac gazdaság fejlesztése Gádoroson
Előadó: Maronka Lajos polgármester

5.) Bölcsődei pályázattal kapcsolatban (A költségvetés megérkezése után az előterjesztés újra kiküldése kerül.)
Előadó: Maronka Lajos polgármester

6.) Óvoda eszközbeszerzés tárgyában
Előadó: Maronka Lajos polgármester

7.) Karácsonyi ajándékozás
Előadó: Maronka Lajos polgármester

8.) 2019. évi munkaprogram összeállítása
Előadó: Maronka Lajos polgármester

9.) Polgármester, bizottságok munkájáról, és az átruházott hatáskörben hozott intézkedéseiről beszámoló
Előadó: polgármester, bizottságok elnökei

10.) Kovács Tervező és Kivitelező Iroda részére tulajdonosi hozzájárulás a Gádorosi Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskola magastető ráépítéséhez
Előadó: Maronka Lajos polgármester

11.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előadó: Maronka Lajos polgármester

12.) Települési Értéktár Bizottság megalakítása
Előadó: Maronka Lajos polgármester

13.) Mosolygó Kórház Alapítvány támogatási kérelme
Előadó: Maronka Lajos polgármester

14.) Bejelentések

A napirendi ponthoz meghívva:

Fábri István elnök, Bencsik Sándorné és Jámborcsik László bizottsági tagok, Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Cseresnyés Károlyné, Palai József és Varga Zsolt települési képviselők, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző.

Gádoros, 2018. november 19.

Fábri István s. k.
Bizottság Elnöke