Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága következő ülését

2018. október 25-én (csütörtök) 11:15 órai kezdettel

tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom. 

Nyilvános ülés keretében:

1) Bölcsődei férőhelyek kialakításával kapcsolatban
Előadó: Maronka Lajos polgármester

2) Óvoda eszközbeszerzés árajánlat kérés
Előadó: Maronka Lajos polgármester

3) Bejelentések

A napirendi pontokhoz meghívva:
Cseresnyés Károlyné elnök, Fábri István, Varga Zsolt, Kollár Szilvia és Palai József bizottsági tagok, Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné települési képviselő, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző, Tóth Tibor igazgatási csoportvezető, Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Gádoros, 2018. október 24.

Cseresnyés Károlyné s. k.
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke