Gádoros Nagyközség Polgármestere
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete rendkívüli ülését

2018. október 16-án (kedd) 1400 órai

kezdettel tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

 Nyilvános ülés keretében:

1) A Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskola EFOP 4.1.5.16 felújítási pályázat megtárgyalása
Előadó: Maronka Lajos polgármester

2) Jelentés a határozatok végrehajtásáról
Előadó: Maronka Lajos polgármester

3) I. félévi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Maronka Lajos polgármester

4) Gádoros Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet véleményezése
Előadó: Maronka Lajos polgármester

5) Gondozási Központ tájékoztatója
Előadó: Bányikné Rácz Tünde

6) Polgármesteri Hivatal beszámolója a hivatal tevékenységéről
Előadó: Maronka Lajos polgármester

7) Iskolai körzethatárok tervezetének véleményezése
Előadó: Maronka Lajos polgármester

8) Gádorosi Idősekért Alapítvány beszámolója az elmúlt 5 évről
Előadó: Bencsik Sándorné Kuratórium elnöke

9) NKM Áramszolgáltató Zrt. 2019. évi ajánlata
Előadó: Maronka Lajos polgármester

10) Sportegyesületek gazdálkodásáról tájékoztató
Előadó: Maronka Lajos polgármester

11) Gádoros, Nagy u. 76. sz. alatti épület konditermének felújítási kérelme
Előadó: Maronka Lajos polgármester

12) A Dr. Hidasi László Nyugdíjasok Klubja támogatási kérelme
Előadó: Maronka Lajos polgármester

13) Magyarországi Légimentésért Alapítvány támogatási kérelme
Előadó: Maronka Lajos polgármester

14) Tájékoztató a szociális célú tüzelőanyag vásárlásával kapcsolatban
Előadó: Maronka Lajos polgármester

15) Gádoros, Kossuth u. 29. sz. alatti eladó ingatlan megvásárlásával kapcsolatban
Előadó: Maronka Lajos polgármester

16) Bejelentések

Valamennyi napirendi ponthoz meghívottak:
Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné, Cseresnyés Károlyné, Fábri István, Palai József és Varga Zsolt települési képviselők.

Békés Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízott

Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Prozlik Márta Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető
Sebestyén Lászlóné Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető
Bányikné Rácz Tünde Gondozási Központ intézményvezető

Farkas László Progádor Kft. ügyvezető igazgató

Farkas Zita Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnök

  1. napirendhez meghívva: Szeged-Csanádi Egyházmegye, Dr. Kiss-Rigó László püspök úr, és a Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskola igazgatója, Kozmer Imre
  2. napirendhez meghívva: Bencsik Sándorné Kuratórium elnöke

Gádoros, 2018. október 8.

Maronka Lajos s. k.
polgármester