Gádoros Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
Szociális, Ifjúságvédelmi és Oktatási Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.

 M E G H Í V Ó

A Szociális, Ifjúságvédelmi és Oktatási Bizottság ülését

2018. október 16-án (kedd) 1230 órától tartja

a Községháza tanácskozó termében,
mely ülésre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

1) A Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskola EFOP 4.1.5.16 felújítási pályázat megtárgyalása

2) I. félévi költségvetési rendelet módosítása

3) Gádoros Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet véleményezése

4) Polgármesteri Hivatal beszámolója a hivatal tevékenységéről

5) Iskolai körzethatárok tervezetének véleményezése

6) Gádorosi Idősekért Alapítvány beszámolója az elmúlt 5 évről

7) Tájékoztató a szociális célú tüzelőanyag vásárlásával kapcsolatban

8) Bejelentések

A napirendi ponthoz meghívva:
Fábri István elnök, Bencsik Sándorné és Jámborcsik László bizottsági tagok, Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Cseresnyés Károlyné, Palai József és Varga Zsolt települési képviselők, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző.

  1. napirendhez meghívva: Szeged-Csanádi Egyházmegye, Dr. Kiss-Rigó László püspök úr, és a Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskola igazgatója, Kozmer Imre

Gádoros, 2018. október 9.

Fábri István s. k.
Bizottság Elnöke