Gádoros Nagyközség Polgármestere
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete rendkívüli ülését

2018. szeptember 25-én (kedd) 1400 órai

kezdettel tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

 Nyilvános ülés keretében:

1) Tájékoztató a Gondozási Központnál kivágott hársfa tárgyában
Előadó: Maronka Lajos polgármester

2) Beszámoló az önkormányzat és intézményei I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

3) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz rendelet alkotás, és pályázat kiírása
Előadó: Maronka Lajos polgármester

4) Tájékoztató az óvoda munkájáról
Előadó: Maronka Lajos polgármester

5) Az óvoda 2018/2019. nevelési évre szóló munkatervének véleményezése
Előadó: Maronka Lajos polgármester

6) Óvodai Pedagógiai Program módosításának megismerése
Előadó: Maronka Lajos polgármester

7) Szennyvíz csatornázás kiépítésének garanciális ellenőrzése
Előadó: Maronka Lajos polgármester

8) Külterületi utak pályázat
Előadó: Maronka Lajos polgármester

9) Orvosi rendelő pályázat
Előadó: Maronka Lajos polgármester

10) Progádor Kft. tagi kölcsön kérelem
Előadó: Farkas László ügyvezető

  1. a) Állami Számvevőszék vizsgálatában foglalt megállapításokra vonatkozó Intézkedési Terv tárgyában

b.)  A Progádor Kft. Intézkedési Terve
Előadó: Maronka Lajos polgármester

12) I. világháborús emlékmű rendbetételére, renoválására pályázat
Előadó: Maronka Lajos polgármester

13) Bejelentések

Valamennyi napirendi ponthoz meghívottak:
Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné, Cseresnyés Károlyné, Fábri István, Palai József és Varga Zsolt települési képviselők.

Békés Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízott

Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Prozlik Márta Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető
Sebestyén Lászlóné Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető
Bányikné Rácz Tünde Gondozási Központ intézményvezető

Farkas László Progádor Kft. ügyvezető igazgató

Farkas Zita Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnök

  1. és 8. napirendi ponthoz meghívva: Jámborcsik László

Gádoros, 2018. szeptember 20.

Maronka Lajos s. k.
polgármester