Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága következő ülését

2018. szeptember 25-én (kedd) 1330 órai kezdettel

tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

  1. Beszámoló az önkormányzat és intézményei I. félévi gazdálkodásáról
  2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz rendelet alkotás, és pályázat kiírása
  3. Szennyvíz csatornázás kiépítésének garanciális ellenőrzése
  4. Külterületi utak pályázat
  5. Orvosi rendelő pályázat
  6. Progádor Kft. tagi kölcsön kérelem
  7. a) Állami Számvevőszék vizsgálatában foglalt megállapításokra     vonatkozó Intézkedési Terv tárgyában
  8. b.) A Progádor Kft. Intézkedési Terve
  9. I. világháborús emlékmű rendbetételére, renoválására pályázat
  10. Bejelentések

A napirendi pontokhoz meghívva:
Cseresnyés Károlyné elnök, Fábri István, Varga Zsolt, Kollár Szilvia és Palai József bizottsági tagok, Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné települési képviselő, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző, Tóth Tibor igazgatási csoportvezető, Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Gádoros, 2018. szeptember 20.

Cseresnyés Károlyné s. k.
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke