Gádoros Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
Szociális, Ifjúságvédelmi és Oktatási Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.

M E G H Í V Ó

A Szociális, Ifjúságvédelmi és Oktatási Bizottság ülését

2018. szeptember 25-én (kedd) 1230 órától tartja

a Községháza tanácskozó termében,
mely ülésre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

  1. A Gádorosi Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskola ügye
  2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz rendelet alkotás, és pályázat kiírása
  3. Tájékoztató az óvoda munkájáról
  4. Az óvoda 2018/2019. nevelési évre szóló munkatervének véleményezése
  5. Óvodai Pedagógiai Program módosításának megismerése
  6. világháborús emlékmű rendbetételére, renoválására pályázat
  7. Bejelentések

A napirendi ponthoz meghívva:
Fábri István elnök, Bencsik Sándorné és Jámborcsik László bizottsági tagok, Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Cseresnyés Károlyné, Palai József és Varga Zsolt települési képviselők, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző.

Gádoros, 2018. szeptember 20.

Fábri István s. k.
Bizottság Elnöke