Gádoros Nagyközség Polgármestere
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete rendes ülését

2018, szeptember 11-én (kedd) 1400 órai

kezdettel tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

1) Jelentés a határozatok végrehajtásáról
Előadó: Maronka Lajos polgármester

2) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához
Előadó: Maronka Lajos polgármester

3) Települési önkormányzatok rendkívüli támogatás pályázat benyújtása
Előadó: Maronka Lajos polgármester

4) Óvoda Alapító Okirat módosítása
Előadó: Maronka Lajos polgármester

5) Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okirat módosítása
Előadó: Maronka Lajos polgármester

6) Népkonyha feladatellátási szerződés
Előadó: Maronka Lajos polgármester

7) Gádoros, Kossuth u. 29. szám alatti ingatlan értékesítése
Előadó: Maronka Lajos polgármester

8) Rendszergazdai szolgáltatás meghosszabbítása
Előadó: Maronka Lajos polgármester

9) Az önkormányzat tulajdonában álló MTZ 82 típusú mezőgazdasági vontató eladása (hétfőn kerül kipostázásra)
Előadó: Maronka Lajos polgármester

10) Bejelentések

Valamennyi napirendi ponthoz meghívottak:
Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné, Cseresnyés Károlyné, Fábri István, Palai József és Varga Zsolt települési képviselők.

Békés Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízott

Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Prozlik Márta Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető
Sebestyén Lászlóné Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető
Bányikné Rácz Tünde Gondozási Központ intézményvezető

Farkas László Progádor Kft. ügyvezető igazgató

Farkas Zita Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnök

Gádoros, 2018. szeptember 7.

Maronka Lajos s. k.
polgármester