Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága következő ülését

2018. szeptember 11-én (kedd) 1330 órai kezdettel

tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

 Nyilvános ülés keretében:

1) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához

2) Települési önkormányzatok rendkívüli támogatás pályázat benyújtása

3) Óvoda Alapító Okirat módosítása

4) Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okirat módosítása

5) Gádoros, Kossuth u. 29. szám alatti ingatlan értékesítése

6) Rendszergazdai szolgáltatás meghosszabbítása

7) Az önkormányzat tulajdonában álló MTZ 82 típusú mezőgazdasági vontató eladása (hétfőn kerül kipostázásra

8) Bejelentések

A napirendi pontokhoz meghívva:
Cseresnyés Károlyné elnök, Fábri István, Varga Zsolt, Kollár Szilvia és Palai József bizottsági tagok, Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné települési képviselő, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző, Tóth Tibor igazgatási csoportvezető, Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Gádoros, 2018. szeptember 7.

Cseresnyés Károlyné s. k.
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke