Gádoros Nagyközség Önkormányzata
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Lakossági fórumra


Tájékoztató a Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet készítésének befejezéséről

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 10/2017 (IX.20.) önkormányzati rendelete alapján tájékoztatom Önöket, hogy Gádoros területére a Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet elkészült. A Településképi Arculati Kézikönyv elkészítését és településképi rendelet megalkotását a településkép védelmének érdekében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény írja elő.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) (a pontja szerint a polgármester az elkészült kézikönyvet és településképi rendeletet partnerségi véleményezésre bocsátja, ezért Lakossági Fórumot tartunk, amelyre ezúton hívjuk meg Önöket.

A fórum időpontja: 2018. szeptember 10. (hétfő) 18 óra.

Helyszíne: Gádoros, Tót-asszony féle Közösségi Ház (Kossuth utca 42.)

 A Rendelet szerint az érintett lakosság, civil és gazdálkodó szervezetek, érdek-képviseleti szervek, egyházak (partnerek) a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésével kapcsolatban véleményt, észrevételt, javaslatot tehetnek, melyeket benyújthatnak papíralapon a lakossági fórumtól számított 8 napon belül Gádoros Nagyközség Önkormányzatánál vagy a gadoros@gadoros.hu e-mail címre, továbbá elmondhatnak szóban a lakossági fórumon, amennyiben megadják nevüket, lakcímüket (postai) címüket, szervezetek esetén a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.

Településképi Arculati Kézikönyv

A Kézikönyv egy olyan szemléletformáló dokumentum, amelyben – a településképi követelmények megalapozása érdekében – meg kell határozni a településkaraktert formáló településképi jellemzőket; a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket, azok arculati jellemzőit és értékeit; továbbá tartalma kiterjed a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokra, és a településképhez illeszkedő építészeti elemekre is.

 Településképi rendelet

A településképi rendelet az arculati kézikönyv alapján készül el. Biztosítja a településkép védelmét a településképi követelmények meghatározásával, önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer kialakításával, illetve településkép-érvényesítési eszközök alkalmazásával.

A Településképi Arculati Kézikönyv és a Településképi rendelet a következő linken érhető el: Letöltés

Várjuk észrevételeiket, kérem, tegyenek javaslatokat az elkészült településképi arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel kapcsolatban!

 

Maronka Lajos
polgármester