Gádoros Nagyközség Polgármestere
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete rendkívüli ülését

2018. szeptember 04-én (kedd) 1400 órai

kezdettel tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

 Nyilvános ülés keretében:

  1. Alföldvíz Zrt. Gördülő Fejlesztési terv véleményezése – ivóvíz-ellátás
    Előadó: Maronka Lajos Polgármester

  2. Alföldvíz Zrt. Gördülő Fejlesztési terv véleményezése – szennyvízelvezető és -tisztító rendszer
    Előadó: Maronka Lajos Polgármester

  3. Bejelentések

 Valamennyi napirendi ponthoz meghívottak:
Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné, Cseresnyés Károlyné, Fábri István, Palai József és Varga Zsolt települési képviselők.

Békés Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízott

Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Prozlik Márta Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető
Sebestyén Lászlóné Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető
Bányikné Rácz Tünde Gondozási Központ intézményvezető
Farkas László Progádor Kft. ügyvezető igazgató

Farkas Zita Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnök

1-2. napirendi ponthoz meghívva: Bagi László Alföldvíz Zrt. Közműfejlesztési osztályvezető-helyettes

Gádoros, 2018. augusztus 24.

Maronka Lajos s. k.
polgármester