Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága következő ülését

2018. szeptember 04-én (kedd) 1330 órai kezdettel

tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

 Nyilvános ülés keretében:

  1. Alföldvíz Zrt. Gördülő Fejlesztési terv véleményezése – ivóvíz-ellátás
  2. Alföldvíz Zrt. Gördülő Fejlesztési terv véleményezése – szennyvízelvezető és -tisztító rendszer
  3. Bejelentések

A napirendi pontokhoz meghívva:
Cseresnyés Károlyné elnök, Fábri István, Varga Zsolt, Kollár Szilvia és Palai József bizottsági tagok, Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné települési képviselő, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző, Tóth Tibor igazgatási csoportvezető, Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

1-2. napirendi ponthoz meghívva: Bagi László Alföldvíz Zrt. Közműfejlesztési osztályvezető-helyettes

Gádoros, 2018. augusztus 24.

Cseresnyés Károlyné s. k.
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke