Gádoros Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
Szociális, Ifjúságvédelmi és Oktatási Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16. 

M E G H Í V Ó

A Szociális, Ifjúságvédelmi és Oktatási Bizottság ülését
2018. augusztus 09-én (csütörtök) 1000 órától tartja

a Községháza tanácskozó termében,
mely ülésre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

1) Szociális célú tüzelőanyag pályázattal kapcsolatos döntés
Előadó: Maronka Lajos polgármester

2) 2018. évi rendkívüli szociális önkormányzati támogatás igénylése
Előadó: Maronka Lajos polgármester

3) Szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól rendelet
Előadó: Maronka Lajos polgármester

4) Bejelentések

A napirendi ponthoz meghívva:

Fábri István elnök, Bencsik Sándorné és Jámborcsik László bizottsági tagok, Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Cseresnyés Károlyné, Palai József és Varga Zsolt települési képviselők, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző.

Gádoros, 2018. augusztus 06.

Fábri István s. k.
Bizottság Elnöke