Gádoros Nagyközség Polgármestere
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete rendkívüli ülését
2018. június 12-én (kedd) 1400 órai
kezdettel tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

  Nyilvános ülés keretében:

 1. Házi Segítségnyújtásnak a Humán Szolgáltató Központ részére történő átadásról Humán Szolgáltató Központ Békéscsaba vezetőjének szóbeli tájékoztatója
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
  Bodorló Borbála
 2. Gádoros, Darányi u. 25. szám alatti ingatlan hasznosítása
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 3. Virágos Magyarország Környezetszépítő Verseny – Jubileumi versenyfelhívásra történt regisztrálás
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 4. Gádorosi Füzetek sorozat következő számának megjelentetése a „Jurenák-Werner család Gádoroson” címmel
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 5. Progádor Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének jóváhagyása valamint a Progádor Kft. tájékoztatója
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 6. Orvosi rendelő fejlesztése Gádoroson
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 7. Piac fejlesztése Gádoroson
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 8. A gyermekek nyári szünetben történő napközbeni ellátásának biztosítása
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 9. Közbeszerzési szabályzat aktualizálása
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 10. Orvosi rendelő fejlesztése Gádoroson közbeszerzési szakértő szerződésének módosítása
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 11. Bejelentések

Valamennyi napirendi ponthoz meghívottak:
Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné, Cseresnyés Károlyné, Fábri István, Palai József és Varga Zsolt települési képviselők.

Békés Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízott

Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Prozlik Márta Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető
Sebestyén Lászlóné Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető
Bányikné Rácz Tünde Gondozási Központ intézményvezető
Farkas László Progádor Kft. ügyvezető igazgató

Farkas Zita Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnök

1. napirendi ponthoz meghívva: Bodor Borbála

Gádoros, 2018. június 06.

Maronka Lajos s. k.
polgármester