Gádoros Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
Szociális, Ifjúságvédelmi és Oktatási Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.

M E G H Í V Ó

 A Szociális, Ifjúságvédelmi és Oktatási Bizottság ülését
2018. június 12-én (kedd) 13:15 órától tartja

a Községháza tanácskozó termében,
mely ülésre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

  1. Házi Segítségnyújtásnak a Humán Szolgáltató Központ részére történő átadásról Humán Szolgáltató Központ Békéscsaba vezetőjének szóbeli tájékoztatója
    Előadó: Maronka Lajos polgármester
    Bodorló Borbála

2. A gyermekek nyári szünetben történő napközbeni ellátásának biztosítása
Előadó: Maronka Lajos polgármester

3. Bejelentések

A napirendi ponthoz meghívva:
Fábri István elnök, Bencsik Sándorné és Jámborcsik László bizottsági tagok, Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Cseresnyés Károlyné, Palai József és Varga Zsolt települési képviselők, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző.

Gádoros, 2018. június 06.

Fábri István s. k.
Bizottság Elnöke