Gádoros Nagyközség Polgármestere
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete rendes ülését

2018. május 22-én (kedd) 1400 órai

kezdettel tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

 Nyilvános ülés keretében:

1) Jelentés a határozatok végrehajtásáról
Előadó: Maronka Lajos polgármester

2) Tájékoztató a közrend-közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, valamint a polgárőr szervezet munkájáról
Előadó: Czecher Péter kapitányságvezető, valamint a polgárőr szervezet képviselője

3) Tájékoztató a Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskola munkájáról
Előadó: Kozmer Imre igazgató

4) évi zárszámadásról szóló rendelet tervezet megvitatása
Előadó: Maronka Lajos polgármester

5) évi belső ellenőrzések tapasztalatairól tájékoztató
Előadó: Haklik Józsefné belső ellenőr

6) PROGÁDOR Kft. mérlegbeszámolója 2017. évről, PROGÁDOR 2018. évi üzleti tervének elfogadása
Előadó: Farkas László Progádor Kft. ügyvezetője

7) Tájékoztató a Szogádor Kft. 2017. évi tevékenységéről, a bevételek és kiadások alakulásáról
Előadó: Farkas László Progádor Kft. ügyvezető

8) A Progádor Kft. és az Önkormányzat közötti közszolgáltatási szerződés, közfoglalkoztatás irányítására vonatkozó megállapodás és támogatási szerződés elfogadása
Előadó: Maronka Lajos polgármester

9) Antal Gabriella ügyvédnő perei és költségei kimutatása
Előadó: Maronka Lajos polgármester

10) Békés Megyéért kitüntető díjra javaslat
Előadó: Maronka Lajos polgármester

11) Köztemetőben elhelyezésre kerülő gránit síremlék engedélyezése tárgyában
Előadó: Maronka Lajos polgármester

12) Regionális vízellátó rendszer üzemeltetése
Előadó: Maronka Lajos polgármester

13) évi szociális tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás
Előadó: Maronka Lajos polgármester

14) Napközi Otthonos Óvoda Honvédelmi Intézkedési Tervének megismerése
Előadó: Maronka Lajos polgármester

15) Gondozási Központ Szakmai Programjának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: Maronka Lajos polgármester

16) Gádoros, Iskola u. 19. szám alatti ingatlan felújítási munkálatainak tárgyában
Előadó: Maronka Lajos polgármester

17) Justh Zsigmond Művelődési Háza és Könyvtárában a Kossuth u. 18. szám alatt folytatott ellenőrzésről
Előadó: Maronka Lajos polgármester

18) Üveges Katalin féle focitorna támogatási kérelme
Előadó: Maronka Lajos polgármester

19) Házi Segítségnyújtásnak a Humán Szolgáltató Központ részére történő átadásról
Előadó: Maronka Lajos polgármester

20) Rendszergazda szolgáltatás hosszabbítása
Előadó: Maronka Lajos polgármester

21) Bejelentések

Valamennyi napirendi ponthoz meghívottak:
Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné, Cseresnyés Károlyné, Fábri István, Palai József és Varga Zsolt települési képviselők.

Békés Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízott

Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Prozlik Márta Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető
Sebestyén Lászlóné Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető
Bányikné Rácz Tünde Gondozási Központ intézményvezető
Farkas László Progádor Kft. ügyvezető igazgató

Farkas Zita Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnök

  1. napirendi ponthoz meghívva: Czecher Péter r. ezredes, kapitányságvezető
  2. napirendi ponthoz meghívva: Kozmer Imre iskolaigazgató
  3. napirendi ponthoz meghívva: Dr. Antal Gabriella ügyvédnő
  4. napirendi ponthoz meghívva: Haklik Józsefné belső ellenőr

Gádoros, 2018. május 18.

Maronka Lajos s. k.
polgármester