Gádoros Nagyközség Polgármestere
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

 M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete rendkívüli ülését

2018. április 25-én (szerda) 1400 órai

kezdettel tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

1.) A Progádor Kft. és az Önkormányzat közötti közszolgáltatási szerződés ismertetése
Előadó: Maronka Lajos polgármester

2.) A START munkaprogramban megtermelt szárazbab értékesítése
Előadó: Maronka Lajos polgármester

3,) Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, ezen belül is a belterületi utak, járdák, hidak felújítása tárgyában (helyben osztott anyag)
Előadó: Maronka Lajos polgármester

4.) A Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázata (helyben osztott anyag)
Előadó: Maronka Lajos polgármester

5.) A Gondozási Központ magasabb vezetői állásra kiírt pályázat elbírálásáról
Előadó: Maronka Lajos polgármester

6.) Rendszergazda szolgáltatás árajánlat elfogadásának tárgyában
Előadó: Maronka Lajos polgármester

7.) Törvényességi aggály bejelentése
Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. jegyző

8.) Bejelentések

Valamennyi napirendi ponthoz meghívottak:
Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné, Cseresnyés Károlyné, Fábri István, Palai József és Varga Zsolt települési képviselők.

Békés Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízott

Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Prozlik Márta Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető
Sebestyén Lászlóné Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető
Bencsik Sándorné Gondozási Központ intézményvezető
Farkas László Progádor Kft. ügyvezető igazgató

Farkas Zita Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnök

  1. napirendi ponthoz meghívva: Bányikné Rácz Tünde, Bencsik Sándorné pályázók

Gádoros, 2018. április 24.

Maronka Lajos s. k.
polgármester