Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága következő ülését

2018. április 25-én (szerda) 1330 órai kezdettel

tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 1. ) A Progádor Kft. és az Önkormányzat közötti közszolgáltatási szerződés ismertetés
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 2. A START munkaprogramban megtermelt szárazbab értékesítése
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 3. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, ezen belül is a belterületi utak, járdák, hidak felújítása tárgyában (helyben osztott anyag)
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 4. A Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázata (helyben osztott anyag)
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 5. Rendszergazda szolgáltatás árajánlat elfogadásának tárgyában
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 6. Bejelentések

A napirendi pontokhoz meghívva:

Cseresnyés Károlyné elnök, Fábri István, Varga Zsolt, Kollár Szilvia és Palai József bizottsági tagok, Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné települési képviselő, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző, Tóth Tibor igazgatási csoportvezető, Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

 1. napirendi ponthoz meghívva: Czinglér Csaba informatikus

Gádoros, 2018. április 24.

Cseresnyés Károlyné s. k.
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke