Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága következő ülését
2018. április 17-én (kedd) 13 órai kezdettel
tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

  1. A régi vásártéren lévő veszélyes nyárfák kivágása
  2. Gyermeknap előkészítése
  3. Tájékoztató az út-menti Feszület ügyében
  4. Az ügyvédnő perei és költségei kimutatása
  5. A Progádor Kft. és az Önkormányzat közötti közszolgálati szerződés ismertetése
  6. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének írásbeli kérdéseire válasz
  7. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, ezen belül is a belterületi utak, járdák, hidak felújítása tárgyában
  8. Bejelentések

 

A napirendi pontokhoz meghívva:

 

Cseresnyés Károlyné elnök, Fábri István, Varga Zsolt, Kollár Szilvia és Palai József bizottsági tagok, Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné települési képviselő, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző, Tóth Tibor igazgatási csoportvezető, Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

 

Gádoros, 2018. április 12.

Cseresnyés Károlyné s. k.
Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság elnöke