Gádoros Nagyközség Polgármestere
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete rendes ülését
2018. április 17-én (kedd) 1400 órai
kezdettel tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

 1. Jelentés a határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 2. Tájékoztató a kéményseprő-ipari tevékenység helyi helyzetéről
  Előadó: Nagy László Oros-Kémény Bt. ügyvezetője
 3. A régi vásártéren lévő veszélyes nyárfák kivágása
  Előadó: Farkas László Progádor Kft. ügyvezetője
 4. Gyermeknap előkészítése
  Előadó: Maronka Lajos
 5. Tájékoztató az út-menti Feszület ügyében
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 6. Egyéb főzőhelyként szociális étkeztetést nyújtó szolgáltatás elnevezésének módosítása
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 7. Az ügyvédnő perei és költségei kimutatása
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 8. A Progádor Kft. és az Önkormányzat közötti közszolgálati szerződés ismertetése
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 9. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének írásbeli kérdéseire válasz
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 10. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, ezen belül is a belterületi utak, járdák, hidak felújítása tárgyában
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 11. Bejelentések

 

Valamennyi napirendi ponthoz meghívottak:

Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné, Cseresnyés Károlyné, Fábri István, Palai József és Varga Zsolt települési képviselők.
Békés Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízott

Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Prozlik Márta Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető
Sebestyén Lászlóné Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető
Bencsik Sándorné Gondozási Központ intézményvezető
Farkas László Progádor Kft. ügyvezető igazgató

Farkas Zita Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnök

2. napirendi ponthoz meghívva: Nagy László Oros-Kémény Bt. ügyvezetője

 

Gádoros, 2018. április 12.

 

Maronka Lajos s. k.
polgármester