Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága következő ülését

2018. március 29-én (csütörtök) 13:45 órai kezdettel

tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

1.) A TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00047 Napközi Otthonos Óvoda infrastrukturális fejlesztése és a TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00014 Orvosi rendelő fejlesztése projektekkel kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. jegyző

2.) Bejelentések

A napirendi pontokhoz meghívva:

Cseresnyés Károlyné elnök, Fábri István, Varga Zsolt, Kollár Szilvia és Palai József bizottsági tagok, Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné települési képviselő, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző, Tóth Tibor igazgatási csoportvezető, Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Gádoros, 2018. március 28.

Cseresnyés Károlyné s. k.
Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság elnöke