Gádoros Nagyközség Polgármestere
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

 M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete rendes ülését
2018. március 20-án (kedd) 1400 órai
kezdettel tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

 Nyilvános ülés keretében:

 1. Jelentések a határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 2. Beszámoló a gyámügyi feladatok ellátásáról, és a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat tevékenységéről
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 3. 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 4. 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 5. Beszámoló a Gondozási Központ munkájáról
  Előadó: Bencsik Sándorné intézményvezető-helyettes
 6. Térítési díjak felülvizsgálata
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 7. Óvodai körzethatárok kijelöléséről és a 2018/2019-es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 8. Dr. Antal Gabriella ügyvéd költségeiről tájékoztatás
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 9. Bejelentések
 1. Kisangyal Gyermekalapítvány kérelme
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 2. A község útjainak javítása céljából beszerzett árajánlatok
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 3. A Népkonyha helyszínének kijelölése
  Előadó: Maronka Lajos polgármester

Valamennyi napirendi ponthoz meghívottak:

Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné, Cseresnyés Károlyné, Fábri István, Palai József és Varga Zsolt települési képviselők.

Békés Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízott

Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Prozlik Márta Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető
Sebestyén Lászlóné Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető
Bencsik Sándorné Gondozási Központ intézményvezető-helyettes
Farkas László Progádor Kft. ügyvezető igazgató

Farkas Zita Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnök

 1. napirendi ponthoz meghívva: Békés Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatal vezetője Dr. Jelenka Gyöngyi, Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjólét Központja, és Gyermekjóléti Szolgálata intézményvezetője Halustyik Éva. Vida Melinda igazgatási ügyintéző.

Gádoros, 2018. március 14.

Maronka Lajos s. k.
polgármester