Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága következő ülését
2018. március 20-án (kedd) 1330 órai kezdettel

tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 1. 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 2. 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
  Előadó: Maronka Lajos polgármester 
 3. Beszámoló a Gondozási Központ munkájáról
  Előadó: Bencsik Sándorné intézményvezető-helyettes 
 4. Térítési díjak felülvizsgálata
  Előadó: Maronka Lajos polgármester 
 5. Dr. Antal Gabriella ügyvéd költségeiről tájékoztatás
  Előadó: Maronka Lajos polgármester 
 6. Bejelentések

1.) Kisangyal Gyermekalapítvány kérelme
Előadó: Maronka Lajos polgármester

2.) A község útjainak javítása céljából beszerzett árajánlatok
Előadó: Maronka Lajos polgármester

A napirendi pontokhoz meghívva:

Cseresnyés Károlyné elnök, Fábri István, Varga Zsolt, Kollár Szilvia és Palai József bizottsági tagok, Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné települési képviselő, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző, Tóth Tibor igazgatási csoportvezető, Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Gádoros, 2018. március 13.

Cseresnyés Károlyné s. k.
Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság elnöke